power pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power pump

  * kỹ thuật

  điện:

  bơm có động cơ

  hóa học & vật liệu:

  bơm động lực

  bơm phát lực

  cơ khí & công trình:

  máy bơm động cơ khí