power pack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power pack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power pack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power pack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power pack

  * kỹ thuật

  bộ nguồn

  cơ khí & công trình:

  blốc cung cấp năng lượng

  đầu mối năng lượng

  điện:

  bộ cung cấp điện

  cụm đầu động lực

  cụm máy công suất

  cụm nguồn

  khối cung cấp điện

  tổ hợp công suất

  điện lạnh:

  bộ nuôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • power pack

  a device for converting a power supply to a voltage required by particular equipment