powerboat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

powerboat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm powerboat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của powerboat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • powerboat

    Similar:

    motorboat: a boat propelled by an internal-combustion engine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).