power dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power dam

  * kỹ thuật

  đập thuộc trạm thủy điện

  đập thủy điện

  xây dựng:

  đập nhà máy thủy điện