power cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power cut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power cut

  * kinh tế

  cúp điện

  sự cắt điện

  sự cúp điện

  * kỹ thuật

  sự cắt điện

  điện lạnh:

  cắt mạch

  cắt nguồn điện