powerpc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

powerpc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm powerpc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của powerpc.

Từ điển Anh Việt

  • powerpc

    Một loại vi xử lý RISC do hãng Motorola chế tạo, đang cạnh tranh với chip Intel Pentium