power gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power gain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power gain

  * kỹ thuật

  độ khuếch đại công suất

  độ tăng ích ăng ten

  điện lạnh:

  độ tăng ích công suất (của ăng ten)