power on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power on

  * kỹ thuật

  sự mở máy

  điện:

  đóng điện

  toán & tin:

  sự mỏ nguồn