power gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power gas

  * kỹ thuật

  ga lò

  khí đốt

  khí lò

  hóa học & vật liệu:

  khí động lực

  khí nhiên liệu