powerless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

powerless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm powerless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của powerless.

Từ điển Anh Việt

 • powerless

  /'pauəlis/

  * tính từ

  bất lực; không có sức mạnh

  không có quyền lực, không có quyền thế

  hoàn toàn không có khả năng (giúp đỡ...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • powerless

  lacking power

  Antonyms: powerful