power down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power down

  * kỹ thuật

  cách ly

  ngắt

  ngắt điện

  ngắt nguồn điện

  mất điện

  sự ngắt mạch

  tách

  điện:

  công suất giảm dần

  ngắt nguồn điện (bộ nhớ bán dẫn)

  sự cắt mặt