power loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power loss

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  độ hao công suất

  sự hao công suất

  xây dựng:

  hao điện

  mất công suất

  sự mất điện

  điện:

  mất điện năng

  sự mất công suất

  tổn hao công suất

  tổn thất điện năng

  toán & tin:

  sự tổn hao công suất

  suy hao nguồn