power plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power plug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power plug

  * kinh tế

  chốt cắm điện

  * kỹ thuật

  lỗ ra công suất

  phích cắm điện lưới

  toán & tin:

  sự nối vào nguồn điện