power feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power feed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power feed

  * kỹ thuật

  nguồn cấp điện

  sự cấp điện

  cơ khí & công trình:

  sự chạy dao tự động

  sự dẫn tiến tự dộng