power trowel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power trowel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power trowel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power trowel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power trowel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ xoa phẳng

    xoa bóng (bề mặt bê tông) điều khiển bằng động cơ