power switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power switch

  * kỹ thuật

  công tắc điện

  điện lạnh:

  bộ chuyển mạch công suất

  công tắc nguồn

  điện tử & viễn thông:

  cầu dao cấp điện

  điện:

  cầu dao nguồn nuôi

  sự chuyển mạch công suất