power stroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power stroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power stroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power stroke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power stroke

  * kỹ thuật

  hành trình làm việc

  cơ khí & công trình:

  Thì nổ dãn (Thì phát động)

  hành trình làm việc (động cơ)

  ô tô:

  hành trình sinh công

  điện:

  thì giãn nở