power selsyn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power selsyn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power selsyn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power selsyn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power selsyn

  * kỹ thuật

  điện:

  sensyn công suất

  điện lạnh:

  senyn công suất