power output nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power output nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power output giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power output.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power output

  * kỹ thuật

  đầu ra công suất

  điện lạnh:

  công suất hữu ích

  toán & tin:

  công suất ngõ ra

  cường độ ra

  điện:

  công suất phát

  xây dựng:

  công suất phát ra