power outlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power outlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power outlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power outlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power outlet

  * kinh tế

  chỗ câu điện

  chỗ cầu điện

  * kỹ thuật

  lỗ ra công suất

  phích cắm điện lưới

  điện:

  ổ cắm dây điện