international waters nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international waters nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international waters giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international waters.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • international waters

  * kinh tế

  hải phận quốc tế

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  vùng biển quốc tế

Từ điển Anh Anh - Wordnet