internationale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internationale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internationale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internationale.

Từ điển Anh Việt

  • internationale

    /,intə'næʃə'nɑ:l/

    * danh từ

    bài ca quốc tế, quốc tế ca

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • internationale

    a revolutionary socialist anthem