international vivos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international vivos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international vivos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international vivos.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international vivos

    * kinh tế

    giữa những người còn sống