international ampere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international ampere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international ampere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international ampere.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • international ampere

    Similar:

    ampere: a former unit of electric current (slightly smaller than the SI ampere)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).