international bidding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international bidding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international bidding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international bidding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • international bidding

  * kinh tế

  đấu thầu quốc tế

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đấu thầu quốc tế