international call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • international call

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cuộc gọi quốc tế

  sự điện đàm quốc tế

  sự gọi quốc tế