international law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • international law

  * kinh tế

  luật pháp quốc tế

  luật quốc tế

  quốc tế công pháp

  * kỹ thuật

  luật quốc tế

Từ điển Anh Anh - Wordnet