civil law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

civil law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm civil law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của civil law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • civil law

  * kinh tế

  dân luật

  luật dân sự

  luật hộ

  * kỹ thuật

  luật xây dựng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • civil law

  the body of laws established by a state or nation for its own regulation

  Antonyms: international law

  Similar:

  roman law: the legal code of ancient Rome; codified under Justinian; the basis for many modern systems of civil law

  Synonyms: Justinian code, jus civile