civility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

civility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm civility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của civility.

Từ điển Anh Việt

 • civility

  /si'viliti/

  * danh từ

  sự lễ độ, phép lịch sự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • civility

  formal or perfunctory politeness

  Antonyms: incivility

  Similar:

  politeness: the act of showing regard for others