international bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international bond

    * kinh tế

    trái phiếu quốc tế