international parcel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international parcel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international parcel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international parcel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international parcel

    * kinh tế

    kiện hàng quốc tế