international volt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international volt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international volt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international volt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • international volt

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  von quốc tế

  điện:

  vôn quốc tế