international ohm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international ohm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international ohm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international ohm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international ohm

    * kỹ thuật

    điện:

    ôm quốc tế