in transit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in transit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in transit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in transit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • in transit

    * kinh tế

    đang trên đường đi

    đang vận chuyển

    dọc đường