in ballast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in ballast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in ballast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in ballast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • in ballast

  * kinh tế

  không có hàng

  không tải

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  được dằn (tàu thủy)