flexible joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flexible joint

  * kỹ thuật

  khe co giãn

  khớp nối mềm

  liên kết mềm

  mối nối đàn hồi

  mối nối mềm

  sự liên kết mềm

  hóa học & vật liệu:

  khớp mềm

  cơ khí & công trình:

  khớp nối đàn hồi

  xây dựng:

  nối đàn hồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flexible joint

  Similar:

  hinge: a joint that holds two parts together so that one can swing relative to the other