flexible shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flexible shaft

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  trục đàn hồi

  trục dẻo

  trục mềm

  xây dựng:

  trục đường dây