flexible drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flexible drive

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cơ cấu truyền động mềm

  vật lý:

  sự dẫn động trục mềm