flexible film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flexible film

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  màng (bằng) nhựa dẻo

  màng (bằng) nhựa mềm

  điện lạnh:

  màng nhựa mềm (dẻo)