flexible plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flexible plate

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bản lề tấm mềm

  hóa học & vật liệu:

  đĩa dẻo mềm

  tấm dẻo mềm