flexible disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flexible disk

  * kỹ thuật

  đĩa mềm

  điện:

  đĩa lưu động

  toán & tin:

  đĩa mềm dẻo