flexible cord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexible cord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexible cord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexible cord.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flexible cord

  * kỹ thuật

  dây mềm

  xây dựng:

  dây mềm dẻo

  dây mền

  toán & tin:

  dây uốn được