conversion tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion tunnel

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường hầm chuyển tiếp