conversion ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion ratio.

Từ điển Anh Việt

 • conversion ratio

  (Tech) tỉ số hoán đổi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conversion ratio

  * kinh tế

  tỷ lệ chuyển đổi

  * kỹ thuật

  hệ số biến đổi

  hệ số tính đổi