conversion option nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion option nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion option giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion option.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion option

    * kinh tế

    quyền chọn lựa chuyển đổi