conversion table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion table.

Từ điển Anh Việt

 • conversion table

  (Tech) bảng chuyển đổi/hoán, bảng đối chiếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conversion table

  * kinh tế

  bảng quy đổi

  * kỹ thuật

  bảng chuyển đổi

  bảng dịch

  điện tử & viễn thông:

  bảng biến đổi