conversion gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion gain.

Từ điển Anh Việt

 • conversion gain

  (Tech) tăng ích hoán đổi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conversion gain

  * kỹ thuật

  sự biến đổi

  sự biến hoán

  sự chế tạo lại

  sự chuyển đổi

  sự mã hóa

  sự sửa đổi

  điện:

  sự biến đổi dòng điện