conversion burner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion burner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion burner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion burner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion burner

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn trao đổi khí