conversion rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conversion rate

  * kinh tế

  tỉ giá hối đoái

  tỉ lệ quy đổi

  tỷ giá chuyển đổi

  * kỹ thuật

  hệ số biến đổi

  cơ khí & công trình:

  bộ công cụ biến đổi

  bộ dụng cụ cơ khí

  ô tô:

  tốc độ hóa khử

  toán & tin:

  tỷ lệ chuyển đổi