conversion loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion loss.

Từ điển Anh Việt

  • conversion loss

    (Tech) tổn hao hoán đổi